Hoppa till sidans innehåll

Brev till medlemmar Linden Hockey

27 SEP 2022 10:14
  • Skapad: 27 SEP 2022 10:14

Lindenmedlem

Det drev som startade mot personal, styrelse och i slutänden hela Linden Hockey efter årsmötet i juni har som ni säkert känner till fortsatt via massmedia och sociala medier. Allting drivs av några individer där inte alla är medlemmar i föreningen. Det man initialt hävdade, att årsmötet inte gått rätt till, har fått ett nytt fokus efter det att årsmötets ordförande (kommunalrådet Jimmy Jansson) kom med en skrivelse där han förtydligar att mötet gått rätt till. Denna skrivelse finns bifogad detta brev (Bilaga 1). Vårt ställningstagande har under hela processen varit att inte sköta denna dialog via massmedia och sociala medier. Det drev som pågår sårar både oss sju inom styrelsen som individer, vår personal och många medlemmar, men framför allt vår förening. Den oro vi känner delas av många och vi har med detta brev bifogat en skrivelse från en av våra sponsorer (Bilaga 2).

Den 15 augusti, drygt två månader efter att sittande styrelse valts in på årsmötet, kommer det en skrivelse till styrelsen där det framkommer att det finns ett misstroende mot sittande styrelse och att man kräver ett extra årsmöte för att ersätta styrelsen. Denna skrivelse höll inte rent juridiskt enligt juristen på RF, varför nya handlingar begärdes. Vi i styrelsen måste såklart se till att allt går rätt till för att värna alla våra medlemmar.

Den 12 september kom en ny skrivelse till styrelsen som juridiskt uppfyller de krav som ställs för att ett extra årsmöte ska hållas där man har för avsikt att avsätta sittande styrelse. Denna är underskriven av 36 medlemmar (10% av medlemmarna krävs enligt våra stadgar), flera av dessa är inte aktiva i föreningen idag och har heller inte längre aktiva barn. Vi har försökt få faktabaserade svar på vad misstroendet mot styrelsen grundar sig i, men utan framgång. Vår ordförande har haft dialog med två av de drivande personerna, men inget intresse finns från deras sida att tillsammans jobba framåt.

Vi kommer enligt stadgarna att kalla till ett extra årsmöte, som gruppen begär. Den punkt som kommer behandlas på extra årsmötet som kommer hållas i Smehallen tisdagen den 18 oktober klockan 19.00 är om sittande styrelse ska få arbeta vidare eller avsättas. Detta sker genom omröstning. De som har rätt att rösta enligt stadgarna är medlemmar som betalat medlemsavgift senast 31/12-21 och är födda år 2007 och senare. Oavsett vad man tycker i frågan är det viktigt att man som medlem kommer och röstar. Om styrelsen får fortsatt förtroende kommer vi omedelbart att fortsätta arbeta med de uppgifter som vi är invalda för att göra, alltid med föreningens bästa i fokus. Om alternativet att avsätta sittande styrelse får flest röster avgår hela styrelsen och mötet ajourneras och återupptas tisdagen den 25 oktober klockan 19.00, detta för att ge valberedningen en chans att ta fram ett nytt förslag till styrelse. Röstlängden på möte nummer två är densamma som vid möte ett, detta innebär att endast de som är närvarande vid möte ett har rösträtt vid möte två. Detta upplägg har kommunicerats med RF-SISU.

Styrelsen består idag av:

Lars-Göran Gustafsson Ordförande
Josefin Rosedahl Vice Ordförande, marknadsansvarig
Hella Svanberg Sekreterare, Ansvarig Arbetsutskottet
Krister Cederberg Senioransvarig
Per-Johan Skoog Junioransvarig
Peter Larsson Ungdom med fokus på värdegrundsarbetet i föreningen
Thomas Tördahl Ungdomsansvarig

 

Det har tydligt framkommit i dialog med den drivande gruppen att det finns ett personligt agg mot vår klubbchef Anders Björk. Anders har sedan han tillträdde varit en viktig och drivande del tillsammans med styrelse, övrig personal och ideella krafter. Några av de saker som vi är mest stolta över är:

• Ökat omsättningen från 2,7 miljoner kronor till 8,5 miljoner kronor
• Ökat sponsorintäkterna från 120 000 kronor till 1,9 miljoner kronor per år
• Ökat antalet aktiva från 350 till 500 aktiva
• Rödsvarta tråden, en riktlinje för vår kvalitetssäkring av utbildning av hockeyspelare
• 3 ishallar med riktigt bra off-icemöjligheter
• Inköp av off-iceutrustning för 100 000 kronor
• Två värdegrundscoacher som jobbar med alla ungdomslag
• Heltidsanställd A-lagstränare som ska coacha och vägleda övriga ledare och även ungdomslagen
• Alkoholtillstånd på VIP-hyllan i samband med A-lagsmatch
• Lika matchtröjor till alla lag för 600 000 kronor
• Hockeygymnasiet Certifierad av Svenska Ishockey Förbundet
• Ökat antalet flickspelare från 6 till 90
• Avancemang för representationslaget till Hockeyettan
• Utbildat ledare för en 500 000 kronor
• Skaffat egen souvenirbutik
• Faddrar från A-laget i ungdomslagen samt maskotar under A-lagsmatcherna
• Uppfräschning av gymmet
• Köpt utrustning till hockeyskolan för 100 000 kronor
• Materialinköp för junior, byxor och hjälm
• Kontinuerliga förbättringar på anläggningarna tillsammans med kommunen
• Konferensrum med ritskärm för klubbens ledare
• Södermanlands bästa klubb på att utbilda domare
• Köpt in två slipmaskiner för 170 000 kronor
• Webbsändningar av ungdoms- och A-lagsmatcher
• Ökat från 800 följare till 7 300 på sociala medier

När det gäller den ekonomiska delen hanterar Anna Holmén (som förutom uppdraget hos Linden hockey även arbetar hos RF-SISU) all bokföring för föreningen. Vi har två föreningsrevisorer (Richard Sundin samt Titti Norlin) och utöver det en extern revisor genom Rådek KB Eskilstuna. Alla dessa parter är framröstade av Lindens medlemmar på årsmötet.

Inom styrelsen finns ett arbetsutskott där Hella Svanberg är ansvarig. Hella arbetar till vardags som HR-chef på Volvo och har stor kunskap och erfarenhet inom personalfrågor. Det finns tydliga arbetsbeskrivningar för alla olika roller på kansliet och varje år hålls två medarbetarsamtal enskilt med varje individ där mål och fokusområden hanteras. Utöver detta hanteras lönerevisionen, önskemål om vidareutbildning, friskvård och andra frågor som löpande dyker upp under året. Arbetsutskottet har även ett par gånger per år lunchmöte med personalen på kansliet för att prata om vad som är på gång och tillsammans hantera aktuella ämnen. Vid sidan om arbetsutskottet finns ett samarbete med RF-SISU och dessutom omfattas personalen av kollektivavtal.

Vi i styrelsen arbetar helt ideellt och har valt att lägga stor del av vår fritid på Linden Hockey. Vi är en stor förening med många medlemmar. Alla kommer inte alltid få allt man önskar och alla kommer tyvärr inte alltid vara nöjda, men vi lovar att allt vi gör och planerar att göra alltid är med fokus på föreningens och dess medlemmars bästa. Vårt huvudfokus är att våra barn, ungdomar och vuxna ska ha så bra förutsättningar som möjligt att få hålla på med det dom älskar allra mest, nämligen att spela ishockey. Det fokuset kommer vi fortsätta att ha så länge vi har ert förtroende.

Styrelsen Linden Hockey

Eskilstuna 2022-09-26

Bilagor: (öppnas i ny flik)
Bilaga 1 Skrivelse från Jimmy Jansson gällande årsmötet i juni
Bilaga 2 Brev från sponsor
Bilaga 3 Begäran på att styrelsen avsätts, svar i grönt på varje enskild fråga från styrelsen.

Gräsroten - Hjälp oss fördela 50 miljoner till ungdomsidrotten

hemmavinsten

Hockeyboden

Stöd Linden Hockey - Teckna Eskilstuna-el

RF Sisu Sörmland

Postadress:
Eskilstuna Linden Hockeyklubb - Ishockey
Kjulavägen 70, Sméhallen
63362 Eskilstuna

Besöksadress:
Sméhallen
63362 Eskilstuna

Kontakt:
Tel: 016515286
E-post: lindenhockey@quickne...

Se all info