Hoppa till sidans innehåll

Klubbchefens åsikter om alkohol och idrott

19 DEC 2019 13:26
  • Skapad: 19 DEC 2019 13:26

Alkohol i idrottslokaler är en nödvändighet för fortsatt utveckling.

Linden Hockey har sökt stadigvarande alkoholtillstånd för slutna sällskap. Vi nekades tillstånd av miljö- och räddningstjänstnämnden med anledning av alkoholexponering mot barn och unga samt att vi inte har en restaurang. Linden Hockey uppfyller alla krav på lämplighet och klarar alla prov och polismyndighetens yttrande väger tungt, de hade inget att erinra mot vare sig oss eller lokalens placering. T.o.m. politikerna i kultur- och fritidsnämnden tycker vi ska få stadigvarande tillstånd. De skriver i sitt yttrande att det uppnås en balans med ishallens funktion som en träningslokal först och främst för barn och unga, och som en mötesplats för företag med anknytning till issporter.

Det är precis vad syftet är, vi kommer omsätta omkring 50 000 kr på försäljning av alkohol, det är ingen stor förbrukning av alkohol. Den viktigaste intäkten ligger inte på försäljningen i sig, utan det är just möjligheten för oss att få in mat och dryck i våra sponsorsamarbeten, det är där pengarna finns och vi kommer mångdubbla våra sponsorintäkter med den möjligheten. Vi har inget ägarintresse med vinstkrav utan alla pengar går direkt tillbaka till både barn, ungdomar, juniorer och våra seniorer, pengarna används för att utveckla ishockeyn i Eskilstuna.

Om vi ska ta kliv och konkurrera med likvärdiga och bättre hockeyföreningar måste denna utveckling ske. Det är inte fult att dricka alkohol i samband med idrottsevenemang, det sker under kontrollerade former och det finns regler för de som får stadigvarande serveringstillstånd. Alkoholinspektörerna har dessutom en kontrollfunktion.

Miljö- och räddningstjänstnämnden har redan godkänt stadigvarande alkoholtillstånd till en privat aktör i Stiga Sports Arena, det tillståndet gäller både för allmänheten och för slutna sällskap. Hur var det med exponeringen mot barn och unga? Nog finns det väl barn och unga i Stigas lokaler med full insyn i både restaurang och övriga lokaler. Jag kan nämna en annan aktör i en idrottslokal där det flödar både öl, vin och sprit i samband med att många barn och unga vistas i lokalen: Eskilstuna Bowlingcenter. Är inte alkohollagen lika för alla?

Vad sänder det för signaler när vi nekas tillstånd med motiveringen att alkoholexponeringen är för stor mot barn och unga? Vi har till och med föreslagit nämnden att begränsa vårt tillstånd till två timmar innan och två timmar efter avslutat seniorarrangemang.

Vi uppmanas istället av kommunens alkoholhandläggare att söka tillfälliga tillstånd och de har sagt till oss att de kommer bevilja dessa tillstånd i samband med seniorarrangemang. Vad säger detta? Är det nu helt plötsligt ok med alkoholservering i våra lokaler, var inte exponeringen för stor mot barn och unga?!

Linden Hockey vill ha ett stadigvarande tillstånd så vi slipper den byråkratiska processen med ansökningar och handläggningstider om tillfälliga tillstånd som dessutom är väldigt dyra i förhållande till hur lite alkohol vi kommer sälja.

Nu har nya alkoholpolitiska riktlinjer klubbats igenom i fullmäktige. Det är en mycket märklig historia hur processen gått till, fram till beslut.

På en direkt fråga till miljö- och räddningstjänstnämndens ordförande från mig dagen efter fullmäktige när de nya alkoholpolitiska riktlinjerna klubbades igenom frågade jag honom hur de jobbat mot/med näringslivet och föreningarna? Svaret blev häpnadsväckande;

– Vi har inte jobbat med dem alls…

Vi har alltså en nämnd tillsammans med en förvaltning som inte använt sig av workshops eller något typ av samarbete med näringsliv eller föreningar när nya riktlinjerna togs fram. Det låter inte som något modernt arbetssätt och vi från Linden Hockey hade gärna varit delaktiga i processen.

Fullmäktige har dessutom klubbat igenom följande:

Då föreningar beviljas stadigvarande alkoholtillstånd och/eller återkommande tillfälliga serveringstillstånd så kan det påverka att få föreningsbidrag i samma omfattning som innan serveringstillstånd beviljades.

Det har alltså blivit svårare för föreningar att få serveringstillstånd med dessa ”hot” om att föreningsstödet kan minska.

Linden Hockey har bedrivit sin verksamhet i Eskilstuna sedan 1945, snart 75 år. Sverige, Eskilstuna och Linden Hockey utvecklas hela tiden, vi omvärldsspanar och tittar på vad våra konkurrenter gör bra. Ska vi ta idrotten och ishockeyn till nya nivåer i vår stad behövs samarbete med både kommun och näringsliv. Istället för att försvåra våra möjligheter vill vi istället att få bättre möjligheter.

 

Anders Björk

Klubbchef, Eskilstuna Linden Hockey

Gräsroten - Hjälp oss fördela 50 miljoner till ungdomsidrotten

hemmavinsten

Hockeyboden

Stöd Linden Hockey - Teckna Eskilstuna-el

RF Sisu Sörmland

Postadress:
Eskilstuna Linden Hockeyklubb - Ishockey
Kjulavägen 70, Sméhallen
63362 Eskilstuna

Besöksadress:
Sméhallen
63362 Eskilstuna

Kontakt:
Tel: 016515286
E-post: lindenhockey@quickne...

Se all info